Vad är en energideklaration?

En energideklaration är användbar på flera sätt. Planerar man att sälja en bostad är det lag på att man måste ha en aktuell energideklaration. Den kan även komma väl till hands om man behöver jämföra flera bostäder med varandra då den tydligt förklarar bostadens energianvändning och energiklass. 

Dessutom får man exempel på åtgärder som man kan ta för att minska energianvändningen i bostaden, som är framtagna av en certifierad energiexpert. Vilket inte bara är bra för miljön utan även kan hjälpa dig spara pengar. Det är minst sagt ett väldigt viktigt dokument om du vill göra ditt hem mer energismart!

I denna blogg kommer vi att besvara följande frågor gällande upprättandet av en energideklaration. Vi kommer även att ge dig en kort steg för steg-guide om hur du tar fram en energideklaration vid försäljning av ett hus. Låt oss starta med att gå igenom mer i detalj vad en energideklaration är.

Vad är en energideklaration?

En energideklaration är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som går åt i en bostad när den används och måste finnas upprättat när man bygger nytt, ska hyra ut eller sälja en bostad. En energideklaration kan även användas för att jämföra olika boenden med varandra. Energideklarationen ger dessutom fastighetsägaren en god överblick över bostadens energistatus och potentiella åtgärder som kan tas för att minska energianvändningen. Genom att förbättra bostadens energianvändning kan man både hjälpa miljön och spara värdefulla slantar.

Energideklarationen är giltig i 10 år och det är fastighetsägarens ansvar att en energideklaration är upprättad. För dig som bor i radhus eller villa måste en energideklaration upprättas senast 2 år efter att bostaden har tagits i bruk. Därefter behöver man inte upprätta en ny energideklaration tills man väljer att sälja bostaden. Väljer man att sälja inom 10 år måste man inte upprätta en ny energideklaration utan kan använda den man tog fram vid bygget av huset.

Olika energiklasser

Olika energiklasser

I energideklaration anges en energiklass för byggnaden. Energiklassen går från A-G och anger byggnadens energiprestanda jämfört med tillåten energiprestanda för en ny byggnad. Energiklass A står för en låg energianvändning och G står för högst energianvändning. Energideklarationer gjorda före 2014 har ingen information om energiklasser i de, istället angavs specifik energianvändning i kWh/kvadratmeter och illustrerades med en trappstegsformad byggnad.

Nedan kan du se de vad de olika energiklasserna står för:

EP = Energiprestanda
≤ = mindre än eller lika med
> = mer än

A = EP är ≤ 50% av kravet för en ny byggnad
B = EP är > 50 – ≤ 75% av kravet för en ny byggnad
C = EP är > 75 – ≤ 100% av kravet för en ny byggnad
D = EP är > 100 – ≤ 135% av kravet för en ny byggnad
E = EP är > 135 – ≤ 180% av kravet för en ny byggnad
F = EP är > 180 – ≤ 235% av kravet för en ny byggnad
G = EP är > 235% av kravet för en ny byggnad

För dig som bor i bostadsrätt

För dig som bor i bostadsrätt

Om du bor i en bostadsrätt är det bostadsrättsföreningens ansvar att se till att det finns en aktuell energideklaration för byggnaden. Väljer du att sälja bostadsrätten har du fortfarande lite ansvar kvar. Det är då ditt ansvar att se till att energideklarationen finns med i annonsen för lägenheten samt att den överlämnas till potentiell köpare.

Exempel på byggnader som måste ha en energideklaration:

 • Byggnader som är större än 250 m2 och ofta besöks av allmänheten.
 • Vid nyttjanderätter ska det alltid finnas en energideklaration upprättad innan hyresgästen/bostadsrättsägaren flyttar in.
 • När man bygger nytt (en energideklaration ska vara upprättad senast 2 år efter att bostaden har tagits i bruk).
 • När man säljer en byggnad.

Exempel på byggnader som inte behöver en energideklaration:

 • Bostadshus som används mindre än 4 månader per år.
 • Industrianläggningar och verkstäder.
 • Fristående byggnader som är mindre än 50 m2.
 • Tillfälliga byggnader som enbart ska användas i högst 2 år.
 • Byggnader för andakt eller religiös verksamhet.

Krav på en energideklaration

Vad måste en energideklaration innehålla? I en energideklaration ska det det finnas energiklass och energiprestanda, specifik energianvändning (tilläggsuppgifter i sammanfattningen), uppgifter om den uppvärmda arean i huset, värmesystem samt energianvändning för fastighetsel, uppvärmning, komfortkyla och tappvarmvatten.

Har man mätt byggnadens radonvärde ska även detta inkluderas i deklarationen samt uppgifter om ventilationskontroll (OVK) är utförd eller inte. Ytterligare ska det finnas ett åtgärdsförslag på hur man som fastighetsägare kan minska energianvändningen i bostaden och vilken energiexpert som har upprättat deklarationen. I slutet av energideklarationen ska det även finnas en sammanfattning.

Vem gör en energideklaration?

Energideklarationen ska upprättas av en energiexpert. Deklarationen ska upprättas på ett oberoende sätt, vilket betyder att det inte kan vara en närstående till dig som anlitar energiexperten. Utifrån byggnadens behov ska energiexperten lämna kostnadseffektiva åtgärder på hur man kan sänka bostadens energiprestanda. Dessa rekommendationer ska vara helt oberoende och inte leda till kommersiella fördelar. 

Vad kostar en energideklaration?

En energideklaration brukar generellt kosta runt 2500-5000 kr. Priset som du får betala beror främst på hur stor bostad som ska deklareras, vem som utför energideklarationen samt var bostaden ligger i landet.

Kostnaden för energideklarationen är avdragsgill när du deklarerar försäljningen.

Steg för steg hur du upprättar en energideklaration inför försäljning av ditt hus:

 1. Ta kontakt med en certifierad energiexpert. Här är det viktigt att du både kollar expertis och kostnad för energideklarationen. Kom ihåg att du måste anlita en oberoende energiexpert. Du kan hitta certifierade energiexperter på Boverkets hemsida.
 2. Din anlitade energiexpert kommer sedan att upprätta en energideklaration och lägga in den i Boverkets energideklarationsregister. Antingen får du energideklarationen direkt från din energiexpert eller så kan du ladda hem den direkt från Boverkets hemsida.
 3. Inkludera sedan energiklassen i din försäljningsannons.
 4. Visa upp energideklarationen till den potentiella köparen. Detta kan göras innan eller vid visning av huset.
 5. När försäljningen är klar ska sedan energideklarationen lämnas över till den nya ägaren av huset.

Har du inte upprättat en energideklaration vid försäljningen av huset har den nya ägaren rätt att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad. Detta måste ske inom 6 månader efter att köparen har fått tillträde till huset.

Ansöka om grönt bolån

Ska du ansöka om grönt bolån? Vissa banker har valt att ge lägre ränta för energieffektiva boenden. Genom att kräva att man tar fram fastighetens energiklass hoppas banker kunna motivera fastighetsägare att välja mer energieffektiva bostäder. Som nämnt ovan kan en bostad får energiklassningen A-G i sin energideklaration, där energiklass A, B eller C vanligtvis krävs för att få lägre ränta genom ett grönt bolån.

En energiberäkning räknas inte som en energiklassning utan måste upprättas genom en energideklaration som utförts av en certifierad energiexpert. Har man en äldre energideklaration som gjorts före 2014 när energiklassningen infördes måste man även då anlita en certifierad energiexpert för att upprätta en ny.

Rekommendation från oss

Rekommendation från oss

Vi rekommenderar alltid att man gör en undersökning med en värmekamera för att påvisa eventuella brister i konstruktionen i samband med en energideklaration. Använder man sig inte av en värmekamera är det mycket svårt att klarlägga var bristerna eller felen befinner sig i konstruktionen. Du kan läsa mer om termografering här.

Sammanfattning

Du som ska bygga nytt, hyra ut eller sälja en bostad behöver ha en aktuell energideklaration. I energideklarationen framgår det bland annat energiklass, energiprestanda samt uppgifter om värmesystem och energianvändning i bostaden. Planerar man att ansöka om ett grönt lån krävs även en energideklaration i de flesta fall. 

Har du fler frågor eller önskar prata med en energiexpert? Tveka inte på att kontakta oss. Vi har flera certifierade energiexperter som dagligen arbetar att ta fram energideklarationer för såväl villor som bostadsrätter. Klicka på knappen nedan och fyll i formuläret eller lämna en kommentar så återkommer vi till dig så snart som möjligt!

Läs mer från vår blogg

Elkostnad villa - så sänker du elförbrukningen

Gröna Bolån

Vad är en normal elförbrukning för en villa, och vilka faktorer är viktiga för att sänka elkostnaderna? Vi reder ut detta i vårt blogginlägg!

Läs mer »