Tillbyggnad/ombyggnad

Ska du bygga till eller bygga om? Vi hjälper dig reda ut vad som krävs för din tillbyggnad/ombyggnad.

Tillbyggnation av en äldre befintlig byggnad kan ha svårt att uppnå nybyggnadskraven i BBR utan att göra stora investeringskostnader på värmesystem och eventuell återvinning av ventilationen.

Ett sätt för att klara kraven är då att använda sig av tabell 9:92 i BBR istället, som underlag för startbesked. Om tabell 9:92 kan nyttjas är något som bör diskuteras i tidigt skede med kommunens stadsbyggnadskontor och er handläggare. Ladda ner tabell 9:92 i BBR här.

Vilka u-värden gäller för tillbyggnad av bostad?

Tabell 9:92 ställer höga krav på byggnadens termiska egenskaper. Här kan du se vilka u-värden som måste understigas i de olika byggnadsdelarna. Vill du ha hjälp med att beräkna u-värdet på er tillbyggnad? Kontakta oss för en offert.

Som allmänt råd nämner BBR att nybyggnadskraven aldrig direkt är tillämpningsbara för en ombyggnad eller tillbyggnad. Därför är det av stor vikt att i god tid fastställa vilka krav som ställs på just ert projekt. Detta bestäms i samråd med kontrollansvarig och handläggare på kommunen.

Vi hjälper er gärna med energiberäkning för er tillbyggnad/ombyggnad. 

Begär en offert nu!