Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

Riksdagen beslutade den 1 December 2022 att avveckla stödet till energieffektivsering i flerbostadshus efter årsskiftet 2021/22.

Läs mer på Boverkets hemsida
 

FRAM TILL DEN SISTA DECEMBER 2021 kunde BRF:er söka stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

Stödet för energieffektivisering riktade sig bland annat till bostadsrättsföreningar och hanterades av länsstyrelsen. Stödet gavs till merkostnader för energieffektivisering som förbättrade energiprestandan med minst 20 procent i flerbostadshus med ett primärenergital över 100 kWh/m2 och år. Stödet gavs inte till en åtgärd som innebar att en byggnad bytte huvudsaklig energibärare från fjärrvärme till el. Stödet gavs upp till 50 procent av det stödberättigande underlaget. Den energieffektiviseringsåtgärd och de merkostnader för investeringar som ansökan avsåg skulle vara godkända av en oberoende certifierad expert.

För många bostadsrättsföreningar finns det såklart fortfarande investeringar som kan vara lönsamma trots att stödet inte betalas ut! Vi hjälper er med att ta fram pålitligt beslutsunderlag inför investeringar. 

Läs mer om vad vi kan erbjuda till er som bostadsrättsförening här så att ni kan sänka era kostnader och spara energi.

Energikompetens hjälpte brf:er med ansökningsprocessen

Vi hjälpte till med hela eller delar av processen, som kunde se ut enligt följande:

KOntakta mig gärna för mer information

Cilla Sundmark - Energikompetens

Cilla Sundmark

Begär en offert nu!