Vad är spotpriser på el?

Med de rådande elpriser kommer ofta spotpris på tal. Men vad är egentligen spotpris? Enkelt förklarat är spotpriset marknadspriset på den nordiska elbörsen kallad Nord Pool. Det är alltså inte priset på elen som du som privatperson betalar för, utan det är ett slags riktpris för det faktiska elpriset som du får betala. Nedan kommer vi förklara lite mer i detalj vad spotpris är, samt vad som menas med elområde och vilka faktorer som påverkar spotpriset. 

Vad är spotpris?

Spotpriset baseras på tillgång och efterfrågan och sätts varje timme på elbörsen Nord Pool. Elpriset som du betalar som konsument baseras på spotpriset som elhandelsbolagen får köpa in elen för. Men elpriset består av mer än bara spotpriset. Det tillkommer även påslag från elhandelsbolaget, miljöavgift, energiskatt, moms och rörlig nätavgift som tillsammans sätter elpriset som du får betala.

Nord Pool är Europas största elhandelsplats med ca 360 aktörer (2021) och de publicerar varje dag runt kl. 13:00 morgondagens spotpriser. På Nord Pools hemsida kan du se vad spotpriset ligger på för just ditt elområde varje timme. Spotpriset är satt i EURO så kom ihåg att ändra det till svenska kronor högst upp i tabellen.

Genom Nord Pool kan vi både importera och exportera el. Är det exempelvis ett överskott i Sverige och ett underskott i Danmark kan vi exportera elen dit. När efterfrågan är låg i Sverige sjunker spotpriset och det är under de timmarna som du som har timprisavtal kan göra en kostnadsbesparing. Men mer om timprisavtal lite senare. Först behöver vi gå igenom varför spotpriset skiljer sig mellan olika områden i Sverige.

Elområde

Sedan 2011 har Sverige varit uppdelat i olika elområden. Idag finns det 4 olika områden och det är SE1 Luleå, SE2 Sundsvall, SE3 Stockholm och SE4 Malmö. Uppdelningen mellan områdena beror antingen på en flaskhals eller att det är begränsningar i transmissionsnätet. 

Mellan dessa elområden kan elpriset skilja sig och det beror framför allt på överföringskapaciteten i elnäten. Till exempel är elpriset i regel lägre i norra Sverige. Detta beror på att det där finns en relativt lägre efterfrågan samtidigt som det finns många vattenkraftverk och vindkraftsparker.

Vilka faktorer påverkar spotpriset?

Spotpriset påverkas som nämnt ovan av utbud och efterfrågan. Utöver det påverkar även andra faktorer som till exempel väderförhållanden, politiska beslut, råvarupriser och tillgänglig effekt i våra kraftverk. Exempelvis påverkas priset av hur välfyllda våra vattenmagasin är, då 40% av Sveriges elproduktion kommer från vattenkraft.

Hur påverkar spotpriset mig som privatperson?

Hur påverkar spotpriset mig som privatperson?

Spotpriset påverkar dig olika beroende på flera saker. Det ena är vart i landet du bor. Är det större efterfrågan, exempelvis som det brukar vara i södra Sverige, blir spotpriset högre och därmed också ditt elpris. 

Sedan påverkar även vad för slags elavtal du har tecknat hos ditt elbolag. Har man ett fast elpris kommer spotpriset påverka dig mycket mindre än om du har ett rörligt elpris eller timprisavtal. Det är främst timprisavtal som påverkas mest av det momentana spotpriset då du betalar för varje timme du använder el.

Har man ett timprisavtal kan det vara smart att hålla extra koll på elpriset och spotpriset under dagen för att undvika de dyraste timmarna. Har man exempelvis en elbil kan det vara smart att ladda den på natten då elpriserna brukar vara som lägst.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är spotpriset ett marknadspris som sätts varje timme på elbörsen Nord Pool. Nord Pool är Europas största elhandelsplats och under 2021 fanns det ca 360 aktörer som handlade el från Nord Pool. Som privatperson påverkas man inte allt för mycket av spotpriset om man har ett fast elavtal med sitt elhandelsbolag. Har man däremot ett timprisavtal kan det vara smart att hålla koll på elen för att tajma de aktiviteter som kräver mer el.

Har du en villa eller radhus och vill få råd och tips kring din energiförbrukning? Hör av dig till oss på Energikompetens! Vi erbjuder effektiv energirådgivning som vi anpassar efter din fastighet och byggnader där du får råd och tips på olika åtgärder som kan minska din energianvändning och energikostnad. I vår energikonsultation ingår bland annat en analys av er nuvarande energianvändning månad för månad, genomgång av uppvärmning- och ventilationssystem och elpris och avtal. Klicka på knappen nedan för att kontakta oss.

Läs mer från vår blogg