Överlåtelsebesiktning

Vid köp av bostadshus har du som köpare en undersökningsplikt enligt Jordabalken § 4:19. Överlåtelsebesiktningen är ett komplement till köparens undersökningsplikt.

En överlåtelsebesiktning innebär en grundlig och noggrann okulär byggteknisk undersökning av alla åtkomliga ytor såväl invändigt som utvändigt.

Besiktningen omfattar även granskning av tillhandahållna handlingar som berör husets konstruktion och uppbyggnad.

Utifrån de iakttagelser som noteras görs en bedömning av fastighetens skick.Efter genomförd besiktning skickas ett skriftligt utlåtande över besiktningen som besiktningsmannen och beställaren sedan går igenom gemensamt.

Vatten, avlopp, ventilation och elinstallationer ingår normalt inte i en överlåtelsebesiktning. Dessa undersökningar kan beställas som tilläggsuppdrag.

Besiktningsmannen kan även föreslå en fortsatt teknisk utredning avseende ett förhållande som inte kunnat klarläggas vid den okulära besiktningen. En sådan utredning kan även föreslås för misstänkta fel i en del av fastigheten som i och för sig inte ingår i överlåtelsebesiktningen.

En fortsatt teknisk utredning kan beställas som tilläggsuppdrag.

Vill du beställa en överlåtelsebesiktning? 

Kontakta mig gärna för mer information

Johan Winge - Besiktningsman certifierad Kontrollansvarig - Energikompetens

Johan Winge

Begär en offert nu!