Olika värmesystem villa

Hur väljer man rätt värmesystem till sin villa? Denna fråga ställer sig många husägare. Att byta värmesystem kan göra stora skillnader på lång sikt. Men att veta vad som funkar bäst för sitt eget hus är inte lätt. I denna blogg kommer vi ge dig tips på frågor du kan ställa dig själv för att underlätta valet av värmesystem. Vi kommer även gå igenom de mest förekommande värmesystemen och ge för- och nackdelar med varje system.

När det kommer till värmesystem gäller det att man planerar väl. Hoppa inte på bästa alternativ utan ta dig tid och jämför olika val för att hitta det som passar din villa. Det finns flera saker som avgör vilket värmesystem som är bäst för dig och din bostad. 

För det första måste man se över sin ekonomi, vad har jag råd med? Sedan behöver du fundera på själva huset. Vart ligger huset, hur ser isoleringen och ventilationen ut, finns det värmesystem sedan tidigare eller bygger du nytt? Allt detta är avgörande för att bestämma vilket värmesystem som kommer att passa bäst. 

Det kan här vara smart att höra av sig till en energirådgivare då det kan vara svårt att ta fram all information själv för att se vilket värmesystem som kommer göra störst skillnad för din bostad. Här kommer några tips på frågor du kan ställa dig själv när du ska välja värmesystem.

Tips vid val av värmesystem

  1. Finns det ett vattenburet värmesystem redan eller används direktverkande el?
  2. Ska det installeras helt nytt värmesystem eller ska det passa ihop med tidigare system?
  3. Finns det skorsten?
  4. Har du tillgång till egen ved? Finns det plats att lagra ved eller pellets?
  5. Finns möjligheten för fjärrvärme i anknytning till huset?
  6. Är du villig att manuellt sköta värmesystemet?
  7. Är miljöaspekter viktiga för dig?
  8. Vill du växla mellan olika bränslen?

Genom att besvara dessa frågor kan du få ett bättre hum på vad du letar efter. Låt oss gå igenom de mest förekommande värmesystemen och dess för och nackdelar.

Direktverkande el

Direktverkande el

Direktverkande el använder ledningar till element/radiatorer för att fördela energi ut i huset. Fördelen med direktverkande el är att det är låga investeringskostnader och energiförluster. Det är dessutom enkelt att reglera. Dock kan det bli dyrt när elpriserna skenar iväg. För att sänka förbrukningen kan man installera en kamin eller en luftvärmepump.

Värmepumpar

Värmepumpar kan utnyttja energin som finns i luften, vatten, marken eller berggrunden. Valet av värmepump beror på flera faktorer, bland annat husets ventilationssystem samt behov av vatten och värme. Nedan kommer vi gå igenom de olika värmepumpar som finns på marknaden.

Luft-vattenvärmepump: Luft-vattenvärmepump använder energin utifrån och överför den till ett vattenburet system inne i huset. Den passar bäst för ett varmare klimat som i södra eller mellersta Sverige. Fördelen med en luft-vattenvärmepump är att den producerar både värme och varmvatten. Största nackdelen är priset då det är en större investering. Dock brukar en värmepump återbetala sig ganska snabbt.

Luft-luftvärmepump: En luft-luftvärmepump använder precis som luft-vattenvärmepump energin utifrån. Energin används sedan för att värma upp inomhusluften. Denna värmepump är främst förekommande om man har exempelvis el som uppvärmning. 

Till skillnad mot luft-vattenvärmepump är investeringen mycket mindre och den används även som luftkonditionering i vissa hushåll. Nackdelen är att den är bunden till det utrymme som den är installerad i, vilket gör att det blir svårt att täcka hela huset. Den värmer inte heller varmvatten så man måste ha ett annat värmesystem till det.

Frånluftsvärmepump: En frånluftsvärmepump kan användas antingen för både värme och varmvatten eller bara varmvatten. Det den gör är att den återvinner värme ur ventilationsluften. En stor fördel med frånluftsvärmepump är att den fungerar även när det är kallt ute, samt att den har mycket lägre installationskostnad. En nackdel är att den inte passar till alla hus utan man måste ha ett visst ventilationssystem för att det ska funka.

Bergvärme- och jordvärmepump: Det sista exemplet på värmepumpar är bergvärme- och jordvärmepump. Denna värmepump använder den energi som finns i berget eller marken och fördelar sedan värmen genom ett vattenburet värmesystem i huset. Största fördelen med jordvärme eller bergvärme är de låga driftkostnaderna. Dock är detta den dyraste värmepumpen, men det brukar återbetala sig på 5-7 år. 

Pannor

Pannor använder vatten som värms upp och sedan fördelas ut med ett element/radiatorsystem. Nedan går vi igenom de olika pannorna som finns tillgängliga.

Vedpanna: Idag är det inte så förekommande med endast en vedpanna utan det brukar vara en kombinationspanna eller kombinerat med en elpatron. Fördelen med en vedpanna är att det kan vara ett billigt alternativ om man har tillgång till egen ved. Har man inte det kan det tyvärr bli dyrt då vedpriserna har stigit i takt med att el och biobränslen har blivit dyrare. Det kräver även en del manuellt arbete att sköta vedpannan.

Oljepanna: Oljepannor var populära förr men är inte så förekommande idag. Fördelen med en oljepanna är att den är driftsäker. Men nackdelar är desto större då det både är dåligt för miljön på grund av utsläppen, samt att de löpande kostnaderna är höga. 

Elpanna: I en elpanna använder man sig av en elpatron för att värma upp huset. Precis som oljepannan är elpannan driftsäker. Dock har även den något höga löpande kostnader.

Pelletspanna: En pelletspanna kan passa dig som vill elda själv. För att kunna ha en pelletspanna krävs det att du har en skorsten, pannrum och pelletslager. I vissa fall behöver man inte köpa en ny panna utan man kan bara byta ut brännaren i sin gamla panna. 

Fördelen med en pelletspanna är att det är förnybar energi. Tidigare har även kostnaden varit låg för pellets. Men på grund av den ökade efterfrågan har priset på pellets ökat. Pelletspanna kräver också att man manuellt fyller på med ny pellets och sotar med jämna mellanrum.

Kombinationspanna: En kombinationspanna kan använda el, biobränsle eller olja. Största fördelen med en kombinationspanna är att man kan växla mellan olika bränslen. Detta gör den väldigt fördelaktig då du kan, beroende på tillgång och priser, skifta till det mest prisvärda alternativet. Dock gör pannans flexibilitet att  verkningsgraden blir något lägre och det kan bli svårare att hantera själv.

Fjärrvärme

Fjärrvärme använder sig av en värmeväxlare som är kopplad till husets vattenburna värmesystem. Fjärrvärmen produceras på en större gemensam anläggning, vilket gör att det inte alltid finns tillgängligt där man bor. Men har man möjlighet till fjärrvärme är det både ett miljösmart och mycket driftsäkert alternativ. Det tar dessutom lite plats och kräver lite underhåll.

Kompletterande produkter

Det finns flera kompletterande produkter som man kan ha till sitt värmesystem för att dra ner på energianvändningen och sänka kostnaden för uppvärmning i hushållet. Nedan går vi igenom några av de mest förekommande.

Kamin: En kamin kan vara ett effektivt sätt att få högre temperatur i bostaden. Det finns flera olika varianter av kaminer, till exempel kakelugn, vedspis eller braskamin.

Golvvärme

Golvvärme: Golvvärme är ett populärt val för att slippa ha lika hög inomhustemperatur utan att påverka komforten i hemmet. En fördel med golvvärme är att värmen håller länge. Dock krävs det att det är rätt golv samt isolering för att det ska fungera optimalt.

Solenergi: Solceller och solfångare är två miljösmarta val. Solceller omvandlar solenergi till el som kan användas till bostaden och solfångare omvandlar solenergi till värme. Båda har låg driftkostnad men kräver en större investering. 

Sammanfattning

Det finns många olika värmesystem att välja ifrån och flera faktorer spelar in för att bestämma det som passar dig och din villa bäst. Exempelvis kan vedpanna vara ett bra alternativ om man har gott om egen ved. Har man möjligheten att ansluta sig till fjärrvärme är detta ett mycket miljösmart val, men till ett högre pris än många andra värmesystem.

Har du fler frågor gällande värmesystem eller att önska prata med en certifierad energiexpert? Hör av dig till oss! Våra energiexperter hjälper dig gärna analysera din nuvarande energianvändning och komma med olika förslag på åtgärder som kan göras för att minska din energianvändning.

Läs mer från vår blogg

Elkostnad villa - så sänker du elförbrukningen

Gröna Bolån

Vad är en normal elförbrukning för en villa, och vilka faktorer är viktiga för att sänka elkostnaderna? Vi reder ut detta i vårt blogginlägg!

Läs mer »