NYPRODUKTION

Lite att tänka på när du bygger nytt

Alla som på något sätt deltagit vid uppförandet av en nybyggnation vet om att det kan vara en stressande tid full av beslut, lagar och annat som skall komma på plats och följas.

För att underlätta för dig som står i startgroparna eller som kanske börjar närma sig slutskedet av byggprocessen så har Energikompetens de flesta typer av tekniska besiktningar, kontroller, mätningar och annat i beredskap för att få dig som kund att känna dig trygg och nöjd!

Inför det tekniska samrådet ska bland annat handlingar och dokumentation komma in till kommunen. Energiberäkning ska göras för nyproduktionen. Även kontrollansvarig behövs för bygglovet och ibland även vid bygganmälan. Tillsammans med kontrollansvarig upprättas en kontrollplan för att få startbesked.

Vid nybyggnation kan även svåra beslut behöva tas angående ventilationssystem och värmesystem. Våra energiexperter har stor kunskap inom området och finns där vid rådgivning, effektbehovsberäkning, U-värdesberäkningar och analysering. Vi använder oss av marknadens senaste simuleringsprogram som ger en klar och tydlig bild över vad som kan tänkas vara det bästa alternativet för din specifika byggnad.

Under produktionen kan det vara lämpligt att följa upp kvaliteten i byggnationen. Här erbjuder Energikompetens inte bara kontrollansvarig, utan även provtryckning av byggnadens lufttäthet. En lufttät byggnad kan resultera enorma besparingspotentialer i kWh.

Efter byggnationen bör bland annat tekniska utredningar i form av fuktkvoter och kvalitet. Våra termograförer har exceptionell erfarenhet inom området och använder sig av den senaste tekniken. Med värmekamerans förmåga kan vi tolka byggnationens kvalitet genom köldbryggor, luftinfiltration och fukt.

24 månader efter att en byggnad tagits i bruk så ska även en energideklaration uträttas. Detta för att verifiera byggnadens verkliga energibalans kontra det beräknade. Tillsammans med energideklarationen analyseras även lönsamma energieffektiviserande åtgärder.
Energikompetens finns med genom otaliga tjänster från idé till slutbesked för din nybyggnation.

Kontakta gärna oss om ni har frågor eller om ni vill göra en offertbegäran!