MÄTNING AV KULVERTFÖRLUSTER

Vi utför beröringsfria mätningar av flöde och energi med hög noggrannhet genom ultraljudsmätning. Kulvertförluster kan utgöra mer än 10% av byggnadernas energianvändning och i äldre kulvertsystem kan denna vara upp till 3-4 gånger så stora jämfört med nyare kulvertanläggningar. Vid läckage på kulvertar där isolering blir blöt kan denna vara upp till 10 gånger så stor! Därför kan man genom att identifiera och reducera denna spara både vår miljö och din plånbok.

Räkneexpempel på värmeförlust i kulvert

Värdena är schabloner tagna ur Svensk Byggtjänst värmekulverthandbok.

En bostadsrättsförening med 3 tillhörande hus har ett äldre kulvertsystem med installationsår innan 1975. Längden på kulverten är ca 100 m. Värmeförlust för ett fyrarörssystem med dimensionen 100 mm är ca 900 kWh per meter. Total värmeförlust 90 000 kWh.

Nytt kulvertsystem med värmeförlust ca 270 kWh per meter. Total värmeförlust 27 000 kWh. Besparing: 90 000 kWh – 27 000 kWh = 63 000 kWh.

Man kan också överväga separata centraler i samtliga hus i exemplet ovan. Besparingen blir då ca 90 000 kWh och kan återbetala sig på ett par år beroende på installationskostnader och fjärrvärmeavgifter.

Varför man bör utföra mätningen av kulvertförluster:

Bild från kulvert

Begär en offert nu!