Kurser termografi

Infrared Training Center

CERTIFIERING INOM TERMOGRAFI LEVEL 1 ISO 18436-7

Vi är den enda utbildningsorganisation som inte säljer kameror och är helt fristående, samt enda kursarrangör där kursledaren är certifierad byggtermograför av Det Norske Veritas, DNV, samt certifierad el-termograför från Svensk Brand och Säkerhetscertifiering enligt Svenska Brandskyddsföreningen SBF Norm 1031:2.

Information om kursen

Level 1, El och Bygg, Termografiutbildning 4 dagar, (Inga förkunskaper krävs)
Kursen ger en tydlig och mycket klar utbildning inom termografi, både teoretisk och praktisk, där användaren får lära sig hantera både kamera och applikationer samt hela nyttan.
Grundkurs, fortsättningskurs, Applikationsutbildning inom El och byggtermografi.
Har ett och samma företag många deltagare finns även möjlighet till on-site kurser där vi håller kursen i era egna lokaler.

Funderingar ?     Ring kursledaren och ställ dina frågor på 0708-812107

Grundkurs
Introduktion
Kvalitativ termografi
Hantering kamera
Grundinställningar

Fortsättningskurs
Värmelära
Kvantitativ termografi
Objektparametrar
Temp mätning

Eltermografi
Upplösning
Fördjupning Eltermografi
Analysprogram
Rapportprogram

Byggtermografi
Krav, regelverk
Analys vanliga fel
Exempelrapporter

Efter att fullföljt alla delar erhålls certifikat och id-kort vilka är godkända av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering  och DNV för ansökan om certifierad bygg eller El-termograför enligt bla. utbildningskrav föreskrivna i SBF Norm 1031:2.

Har du ingen kamera så får du låna en, kursen är öppen för alla fabrikat och modeller, av oss får du veta sanningen och svaren på dina frågor!

Kurserna arrangeras av Termografikompetens AB

UTBILDNINGSDATUM

För att utföra en korrekt täthetsprovning måste vissa åtgärder göras innan själva täthetsprovningen kan starta. Öppningar som ska vara tätade i framtiden måste tätas innan testet startar. Under tätningsarbetet kontrolleras:

RING KURSLEDAREN OCH STÄLL DINA FRÅGOR PÅ 0708-812107