Energirådgivning för företag

Energi- och kostnadsutredning för fastighetsägare

Som fastighetsägare finns det många hål att stopp pengarna i. Med en energirådgivning för företag kan du som fastighetsägare få en överblick av energianvändningen och dess kostnader så att ni kan lägga pengar på annat. 

Tillsammans med er går våra certifierade energiexperter igenom fastigheternas klimatskal, värme- och ventilationssystem, styrningar, verksamhetens energianvändning och nuvarande energikostnader för att hitta kostnadsbesparingar för er energianvändning. 

Arbetet presenteras i en rapport som vi tillsammans går igenom där energin fördelas över respektive område och hur man kan reducera denna. En kostnadskalkyl med investeringskostnad, underhållskostnader, pay-off och livscykelkostnader efter era investeringsmål presenteras för varje åtgärd som kan anses vara kostnadseffektiv.

 

Exempel på åtgärder i en energieffektivisering:

 • Fördela verksamhetens energianvändning för att undvika dyra effekttoppar och rörliga elpriser.

   

 • Byte eller översyn av värme- och ventilationssystem med hänsyn till drifttider och styrning.

   

 • Byggnadstekniska åtgärder såsom tilläggsisoleringar av vind, fasad och fönster. Tätning av byggnadens klimatskal där vi kan hitta de stora läckagen med värmekamera.

   

 • Byte eller översyn av fasta installationer, exempelvis belysning.

   

 • Solceller och solfångarlösningar med batterilagring.

Kontakta mig för mer information

Joel Heinze - Energikompetens

Joel Heinze

Vid besöket kommer vi att behöva uppgifter om:

Energirådgivning för företag

Begär en offert nu!