ENERGIDEKLARATION för byggnader

Syftet

Enligt lagen är syftet att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Från vårt perspektiv handlar det rent praktiskt om att hjälpa våra kunder att spara pengar och miljö genom reducerad energianvändning samt att hjälpa dem uppfylla lagkravet. Energideklarationen är också ett bra verktyg för att visualisera byggnadens energianvändning.

Det ska finnas en giltig energideklaration för byggnader innan försäljning. Samma sak gäller om försäljningen handlar om enbart en del av byggnad t.ex. en bostadsrätt. Även nya byggnader ska energideklareras inom två år från att byggnaden tagits i bruk. Fr.o.m. 2014 har lagen skärpts angående energideklarationer. En energideklaration ska upprättas av en oberoende energiexpert med krav på en okulär besiktning på plats. Boverket har tillsyn över att energideklaration upprättas, visas och överlämnas där så krävs.

VARFÖR SKALL NI ANLITA OSS?

Vi har varit med sedan startskottet av lagkravet och energideklarationen utförs alltid av erfarna KIWA-certifierade energiexperter när ni anlitar oss.
Våra certifierade energiexperter har, förutom spetskompetens inom energiområdet, även mycket god kompetens inom bygg, VVS och inomhusklimat.
Vi levererar lättlästa rapporter och följer gärna upp dessa med våra kunder för att energisparförslag ska kunna genomföras på riktigt.

Dessutom har vi konkurrenskraftiga priser och erbjuder snabb service!

Kontakta mig för offert och bokning

Cilla2

Cilla Sundmark

Vår ARBETSMETOD

 • Initial kontakt där vi går igenom mål och skapar förutsättningar för ett smidigt arbete.
 • Insamlande av data såsom uppvärmd yta, el-, värme och varmvattenanvändning m.m.
 • Platsbesök där vi enskilt eller tillsammans med kund går igenom byggnaden i syfte att hitta energieffektiviseringar.
 • Med underlaget från platsbesöket analyseras data och fördelningar av fastighetens energianvändning utförs.
 • Den certifierade energiexperten räknar på kostnadseffektiva åtgärder.
 • En tydlig rapport upprättas och underlaget deklareras in till Boverket i enlighet med gällande lagkrav. Energiklassen erhålls.

NÄR ENERGIDEKLARATIONEN GENOMFÖRTS FÅR NI:

 • En översikt av husens nuvarande energistatus, registrerad hos Boverket.
 • En åtgärdsrapport som beskriver eventuella energieffektiviseringsåtgärder.
 • Payofftider som beskriver hur lång tid det tar för åtgärderna att betala sig.
 • Besked på hur stor energibesparingen blir om förbättringarna genomförs.
 • Vid flerbostadshus och lokaler får ni sammanfattningen inplastad och klar att sättas upp.

REKOMMENDATIONER

Vi rekommenderar alltid alla fastighetsägare en undersökning med värmekamera för att påvisa eventuella brister i konstruktionen. Oavsett hur omfattande en energideklaration utförs är det mycket svårt att finna fel och brister utan en värmekamera. Allt från byggfusk till oanade energiläckage och framtida problem kan enkelt påvisas. Läs mer om värmekameraundersökningar för byggnader här.

ENERGIDEKLARATIONER

Energikompetens upprättar energideklarationer när en byggnad ska uppföras, innan en byggnad säljs, en bostad/lokal ska hyras ut eller en bostadsrätt överlåtas. Dessutom ska alla byggnader deklareras om vart 10:e år. Med en energideklaration får du reda på hur bra ditt hus är på att hushålla med energi och vad du kan göra för att förbättra det. Den består av tre delar; besiktning, diagnos och åtgärdsförslag.

Primärenergitalet och den nya energideklarationen

Primärenergitalet är måttet på en byggnads energiprestanda och infördes i Boverkets byggregler den 1 juli 2017. Sedan årsskiftet 2019 används det även vid upprättande av energideklarationen. Primärenergin är ett mått på vilka resurser som behöver tillföras energisystemet för att uppfylla byggnadens energibehov. Byggnaderna erhåller därefter en energiklass som fastställs av Boverkets databas baserat på BFS 2011:6.

energiklasser och gröna bolån

Byggnader delas nu in i olika energiklasser från A till G. Nya byggnader måste uppfylla energiklass C som minimum.
I samband med införandet har flera banker infört Gröna Bolån där kunder erbjuds en ränterabatt för energieffektiva hus. Några banker har rabatten från energiklass C medan andra vill att huset skall uppfylla ett B som minimum. För hus med stora bolån kan detta innebära en stor ränterabatt varje år.
Vi i villa har en bra artikel här om hur man kan förbättra sin energiklass. Självklart hjälper vi gärna till i denna process med mer spetskompetens. 

ENERGIKOMPETENS UTFÖR ENERGIBESIKTNINGEN PÅ PLATS

Vid besöket kommer vi att behöva uppgifter om:

 • Byggnadens ägare samt adress, postnummer, ort
 • E-post och telefonnummer
 • Fastighetsbeteckning
 • Golvarea som är uppvärmd över 10 grader
 • Byggnadsår
 • Värmekälla (ex fjärrvärme, direktverkande el, oljepanna etc).
 • Årsförbrukning el samt kostnad för denna
 • Årsförbrukning av övriga värmekällor såsom olja, pellets, fjärrvärme, ved samt kostnad för denna
 • Vattenförbrukning per år
 • Typ av ventilation? Är det en BRF eller lokal behöver en OVK, Obligatorisk Ventilationskontroll utföras. Datum för godkännande?
 • Är radonhalten mätt? Typ av mätning enl. SSI (kort eller lång) Datum?
 • Genomförda energiåtgärder, årtal och typ (t.ex. tilläggsisolering, nya fönster m.m.)

Vid besöket så bedömer och kontrollerar vi de uppgifter som lämnats. Vi registrerar uppgifterna och skickar dem elektroniskt till Boverket. Efter godkännande får ni deklarationen samt en rapport hemskickad via E-post. Flerbostadshusinnehavare samt ägare för kommersiella lokaler får dessutom sammanfattningen som ska anslås, skickad via post, inplastad och klar.

VARFÖR SPARA ENERGIDEKLARATIONEN?
Om du säljer ditt hus och inte kan visa upp en energideklaration, har köparen rätt att låta utföra en sådan på säljarens bekostnad inom sex månader efter kontraktsskrivning. Dessutom kan man beläggas med vite av Boverket .

Du som byggnadsägare kan hämta din giltiga energideklaration på Boverkets hemsida.

Energideklarationen är giltig i tio år från godkännandedatumet. 

KORT INFORMATIONSVIDEO FRÅN BBR OM PRIMÄRENERGITALET

LÄS MER OM LAGEN OM ENERGIDEKLARATION

Kontakt

 • 018-777 14 90
 • info@energikompetens.se

Bolaget

 • Energikompetens i Sverige AB
 • Org-nr: 556652-7304

Adress

 • Box 3057
 • 750 03, Uppsala

© Energikompetens i Sverige AB , 2020