Energideklaration enbostadshus, Vällingby

Projekt: Energideklaration och tilläggsisoleringskalkyl för småhus

Ort/stad: Vällingby

Tid: Våren 2021

Beskrivning:

I Vällingby i västra Stockholm upprättade vi energideklaration för ett enbostadshus i två våningsplan. Byggnaden hade nyligen försetts med energieffektivare värmekälla och därmed sänkt dess specifika energianvändning med närmare 60%. På kundens begäran upprättades även en tilläggsisoleringsrapport för att på djupet kunna beräkna kostnadsbesparing och energieffektivisering genom att tilläggsisolera fasaden på byggnaden.

Vi på Energikompetens arbetar för att främja hållbarhet inom fastighet & byggbranschen. Tack vare vår kompetens inom miljö och energi har vi kunnat hjälpa flera kunder att skapa gynnsamma och hållbara förutsättningar. Vill du begära offert eller få svar på dina frågor? Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig att både minska kostnad och miljöpåverkan.

Se fler Referenser