Energideklaration för bRF

Syftet med en energideklaration

Enligt lagen är syftet att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Från vårt perspektiv handlar det rent praktiskt om att hjälpa våra kunder att spara pengar och miljö genom reducerad energianvändning samt att hjälpa dem uppfylla lagkravet. Energideklarationen är också ett bra verktyg för att visualisera byggnadens energianvändning.

Det ska finnas en giltig energideklaration för byggnader innan försäljning. Samma sak gäller om försäljningen handlar om enbart en del av byggnad t.ex. en bostadsrätt. Även nya byggnader ska energideklareras inom två år från att byggnaden tagits i bruk. Fr.o.m. 2014 har lagen skärpts angående energideklarationer. En energideklaration ska upprättas av en oberoende energiexpert med krav på en okulär besiktning på plats. Boverket har tillsyn över att energideklaration upprättas, visas och överlämnas där så krävs.

Varför skall ni anlita oss?

Vi har varit med sedan startskottet av lagkravet och energideklarationen utförs alltid av erfarna KIWA-certifierade energiexperter när ni anlitar oss.

Våra certifierade energiexperter har, förutom spetskompetens inom energiområdet, även mycket god kompetens inom bygg, VVS och inomhusklimat.

Vi levererar lättlästa rapporter och följer gärna upp dessa med våra kunder för att energisparförslag ska kunna genomföras på riktigt.

Dessutom har vi konkurrenskraftiga priser och erbjuder snabb service!

Vanliga frågor om energideklarationer

– VAD HÄNDER OM JAG INTE INKOMMER MED UPPGIFTER I TID?

Om energiexperten ej erhållit uppgifter inom 3 månader från avtalat platsbesök avslutas uppdraget och dittills utfört arbete debiteras.

– KAN ENERGIDEKLARATIONEN REVIDERAS EFTER ATT DEN ÄR REGISTRERAD HOS BOVERKET?

Revidering kan göras och kan ingå kostnadsfritt om OVK eller radonmätning har utförts efter att deklarationen registrerats. Dock endast om ny BBR ej infallit. Sammanfattningar skickas endast digitalt.

– BEHÖVER JAG VIDIMERA ENERGIUPPGIFTERNA?

Vidimering/verifiering av energianvändningen ska kunna erbjudas energiexperten om så efterfrågas.

Kontakta mig för offert och bokning

Cilla Sundmark - Energikompetens

Cilla Sundmark

Vår arbetsmetod

När energideklarationen genomförts får ni:

Rekommendationer

Vi rekommenderar alltid alla fastighetsägare en undersökning med värmekamera för att påvisa eventuella brister i konstruktionen. Oavsett hur omfattande en energideklaration utförs är det mycket svårt att finna fel och brister utan en värmekamera. Allt från byggfusk till oanade energiläckage och framtida problem kan enkelt påvisas. Läs mer om värmekameraundersökningar för byggnader här.

Energideklarationer

Energikompetens upprättar energideklarationer när en byggnad ska uppföras, innan en byggnad säljs, en bostad/lokal ska hyras ut eller en bostadsrätt överlåtas. Dessutom ska alla byggnader deklareras om vart 10:e år. Med en energideklaration får du reda på hur bra ditt hus är på att hushålla med energi och vad du kan göra för att förbättra det. Den består av tre delar; besiktning, diagnos och åtgärdsförslag.

Primärenergitalet och den nya energideklarationen

Primärenergitalet är måttet på en byggnads energiprestanda och infördes i Boverkets byggregler den 1 juli 2017. Sedan årsskiftet 2019 används det även vid upprättande av energideklarationen. Primärenergin är ett mått på vilka resurser som behöver tillföras energisystemet för att uppfylla byggnadens energibehov. Byggnaderna erhåller därefter en energiklass som fastställs av Boverkets databas baserat på BFS 2011:6.

Energiklasser och gröna bolån

Byggnader delas nu in i olika energiklasser från A till G. Nya byggnader måste uppfylla energiklass C som minimum.
I samband med införandet har flera banker infört Gröna Bolån där kunder erbjuds en ränterabatt för energieffektiva hus. Några banker har rabatten från energiklass C medan andra vill att huset skall uppfylla ett B som minimum. För hus med stora bolån kan detta innebära en stor ränterabatt varje år.
Vi i villa har en bra artikel om hur man kan förbättra sin energiklass. Självklart hjälper vi gärna till i denna process med mer spetskompetens.

Energideklaration

Energikompetens utför energibesiktningen på plats

Vid besöket kommer vi att behöva uppgifter om:

Vid besöket så bedömer och kontrollerar vi de uppgifter som lämnats. Vi registrerar uppgifterna och skickar dem elektroniskt till Boverket. Efter godkännande får ni deklarationen samt en rapport hemskickad via E-post. Flerbostadshusinnehavare samt ägare för kommersiella lokaler får dessutom sammanfattningen som ska anslås, skickad via post, inplastad och klar.

VARFÖR SPARA ENERGIDEKLARATIONEN?
Om du säljer ditt hus och inte kan visa upp en energideklaration, har köparen rätt att låta utföra en sådan på säljarens bekostnad inom sex månader efter kontraktsskrivning. Dessutom kan man beläggas med vite av Boverket .

Du som byggnadsägare kan hämta din giltiga energideklaration på Boverkets hemsida.

Energideklarationen är giltig i tio år från godkännandedatumet. 

KORT INFORMATIONSVIDEO FRÅN BBR OM PRIMÄRENERGITALET

Läs mer om lagen om energideklaration

Begär en offert nu!