Energideklaration BRF med parhus, Östhammar

Projekt: Energideklarationer för BRF med parhus på uppmätt och beräknade värden

Ort/stad: Öregrund

Tid: Våren 2021

Beskrivning:

I Öregrund, Östhammars kommun upprättade vi energideklarationer för en bostadsrättsförening innehållande fem stycken parhus med egna värmesystem. Då energianvändning av flertal hushåll inte kunde erhållas så utfördes energibalansberäkningar enligt gällande krav i BBR och BEN för snabbställande av byggnadernas primärenergital.

På Energikompetens arbetar vi för att främja ett mer hållbart perspektiv inom fastighet & byggbranschen. Tack vare vår spetskompetens inom miljö och energifrågor samt en lång branscherfarenhet har vi kunnat hjälpa våra kunder att minska både sina kostnader och sin miljöpåverkan. Vill du begära en offert eller få svar på dina frågor? Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig.

Se fler Referenser