Energiberäkning småhus, Karlshamn

Projekt: Energibalansberäkning av småhus på 185 m² Atemp.

Ort/stad: Elleholm

Tid: Våren

Beskrivning: 

I staden Elleholm, Karslhamns kommun upprättade vi en teoretisk energibalansberäkning enligt gällande BEN i tre olika utföranden för värmesystem. Därmed kunde vår beställning på ett enkelt sätt jämföra årliga energikostnader i förhållande till investeringskostnaden för värmesystemen.

På Energikompetens är vi ett kompetent gäng som arbetar för att bidra med ett hållbart perspektiv inom fastighet & byggbranschen. Tack vare vår spetskompetens inom miljö och energi har vi kunnat hjälpa våra kunder att minska både kostnad och miljöpåverkan. Vill du begära en offert eller få svar på dina frågor? Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig.

Vi ser fram emot att få jobba med just dig. 

Se fler Referenser