Energiberäkning församlingshem, Enköping

Ort/stad: Långtora, Enköping

Beställare: Långtora Gamla Skola HB

Beskrivning:

Utanför Enköping ligger Långtora gamla skola som vi på Energikompetens hjälpte med en energiberäkning. Vi utförde en energiberäkning i samband med renoveringen och ombyggnationen av sekelskiftesbyggnaden som uppfördes år 1900. Syftet var att ta fram och räkna på olika åtgärdsförslag för att uppnå dagens nybyggnadskrav.

Vi är mycket glada över kundens nöjdhet. Tack vare vår spetskompetens inom miljö och energifrågor samt en lång branscherfarenhet har vi kunnat hjälpa våra kunder att minska både sina kostnader och sin miljöpåverkan. Vill du begära en offert eller få svar på dina frågor? Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig.

Ritning av Långtora Gamla Skola
Renovering av Långtora Gamla Skola
Ombyggnation av Långtora Gamla Skola
Energiberäkning för Långtora Gamla Skola

Se fler Referenser