Elkostnad villa – så sänker du elförbrukningen

Vad är en normal elförbrukning för en villa? Idag med de stigande elpriserna är det extra viktigt att man håller koll på sin elförbrukning. I denna blogg kommer vi ge räkneexempel på vad en årlig elförbrukning brukar ligga runt för en villa samt vilka faktorer som påverkar hur mycket el man gör av med. Vi kommer även bryta ner elpriset i mindre komponenter och se vad det är som har gjort att elpriset har skenat iväg under 2022. Avslutningsvis kommer du även få några effektiva tips på hur du minska din energianvändning.

Normal elförbrukning villa

Elförbrukningen i en villa på ca 200 kvm med direktverkande el i Sverige brukar ligga runt 25 000 kWh per år. Av den totala elförbrukningen brukar uppvärmningen av villan ligga på 60% (15 000 kWh), varmvatten på 20% (5 000 kWh) och hushållselen på 20% (5 000 kWh). Detta kan naturligtvis skilja sig beroende på storlek av villan, klimat, installerat värmesystem och ventilationssystem, hur många som bor tillsammans och vilka hushållsapparater som används i boendet även brukarbeteende m.m inkluderat.

Normal elförbrukning i en villa på 100 kvm

För en mindre villa på 100 kvm blir elförbrukning normalt sett mindre. Enligt Statistiska Centralbyrån brukar elförbrukningen i genomsnitt för en villa på 100 kvm som drivs av direktverkande el ligga på 12 000 kWh per, hälften av en stor villa på 200 kvm. Vilket beror på att den uppvärmda arean är mindre så det finns ett lägre energibehov för uppvärmning i byggnaden.

Elförbrukning i villa vs. lägenhet

Beroende på vad man har för boendeform kan elförbrukningen se väldigt annorlunda ut. Normalt sett är elförbrukningen i en villa mycket högre än elförbrukningen i en lägenhet. Detta beror främst på att uppvärmningen av lägenheten oftast ingår i hyran eller avgiften.

Olika värmesystem – vad är elvärme?

Person justerar värmen i boende

Som nämnt ovan står elförbrukningen till största del för uppvärmningen av huset om den drivs av el. Ett förekommande värmesystem är elvärme. Dvs direktverkande el, där man använder sig av element som är inkopplade direkt till elnätet. Om man inte använder sig av direktverkande elvärme minskar elförburkningen drastiskt. Alternativ på icke direktverkande elvärme är t.ex. fjärrvärme, markvärme, jordvärme, ved/pellets eller solenergi.

Skillnaden mellan elförbrukning och energianvändning

När man pratar om olika värmesystem så är det viktigt att poängtera skillnaden mellan elförbrukning och energianvändning. Elförbrukning är när man använder el som drivmedel för att värma upp huset medan energianvändning använder energi som till exempel el, olja, gas eller ved/pellets. Använder man sig av en annan energikälla för att värma upp huset kommer alltså den totala elförbrukningen minska drastiskt. Dock måste man komma ihåg att de andra energibärarna som ved och pellets också kostar i form av materialkostnader eller att du i annat fall skulle kunna sälja egen ved.

Beräkna din årliga elförbrukning för din villa

Här kommer en formel som du kan använda dig av för att räkna ut din ungefärliga elförbrukning. Formeln skiljer sig beroende på om du använder direktverkande el eller inte i byggnaden.

För dig med direktverkande el: Husets kvadratmeter x 120

Exempel: 210 x 120 = 25 200 kWh

För dig utan direktverkande el: Husets kvadratmeter x 40

Exempel: 210 x 40 = 8 400 kWh

Vad är hushållsel?

Den el som används för att driva vitvaror, hushållsapparater och belysning kallas för hushållsel. Kort sagt skulle man kunna säga att det är all elektricitet som direkt används av de som bor i hushållet. Vitvaror står ofta för större delen av hushållselen. 

Olika tvättmaskiner och torktumlare

Exempel på vitvaror är kyl, frys, diskmaskin och tvättmaskin. Vill man dra ner på hushållselen kan det vara bra att se till att man har så bra energimärkning som möjligt på sina vitvaror. Energimärkningen sträcker sig från A-G, där A står för mest energieffektiva produkter och G står för minst energieffektiva.

Vilka faktorer påverkar elförbrukningen i en villa?

Huset storlek: desto större boyta du har ju mer energi behövs för uppvärmning. Har du direktdrivande el kommer detta påverka din elförbrukning markant.

Isolering: husets isolering har stor påverkan på uppvärmningsbehovet av huset. I en dåligt isolerad byggnad blir energi för transmissionsförlusterna större då värmeförlusterna via transmission är större.

Värmesystem: på tal om uppvärmning kommer valet av värmesystem spela stor roll för din elförbrukning. Men kom ihåg att andra drivmedel kostar också pengar och priserna på ved/pellets, gas och olja stiger även de kraftigt bland annat pga stor efterfrågan.

Antal boende: hur många som bor i hushållet har stor påverkan på hushållselen som går åt samt varmvatten. Använder man elpatron i varmvattenberedare eller värmepump kommer till exempel elförbrukningen öka om många personer behöver duscha.

Hushållets vanor: vilka vanor man har kan också påverka elförbrukningen i stor skala. Tar man exempelvis långa och varma bad behövs mer energi för varmvatten eller om man låter apparater som TV, dator eller fläktar stå på utan att man använder dem.

Plats: vart man bor spelar också stor roll. Bor man i ett varmare klimat krävs inte lika mycket energi till uppvärmning. Här kan det till och med vara stora skillnader inom ett land. Speciellt om man bor uppe i norra Sverige där vintrarna kan bli mycket kalla.

Elförbrukning äldre villa

En äldre villa byggd före 1960-talet som har el som värmekälla drar normalt mycket mer el än en villa byggd på 2010-talet. Detta beror framförallt på de nya byggnadsteknikerna som har tillkommit på senare år vilket har gjort att vi kan bygga mer energisnåla villor. Många nya villor använder sig också av nya värmesystem med högre verkningsgrad vilket kan göra stor skillnad på energianvändningen.

Elkonsumtion beroende på årstid

Svenska villor under vinterhalvåret

I en villa som värms upp av el skiljer sig ofta elkonsumtion rejält mellan olika årstider. Normalt är energianvändningen som högst på vinterhalvåret då det krävs mer el för uppvärmning av huset. Det vi däremot kan se är att även somrarna börjar få en högre elkonsumtion då företag och privatpersoner investerar i komfortkyla pga av de stigande temperaturerna. Med en högre efterfrågan av el på sommaren kan elpriserna stiga även då. Men vad bestämmer egentligen elpriset?

Varierande elpriser genom åren

Om man tittar historiskt kan man se att elpriset skiljer sig mellan olika år. Exempelvis var 2020 ett år då elpriserna var mycket låga vilket bland annat berodde på den höga vattenmängden. 2021 steg priserna återigen och det var bland annat pga av att spotpriset steg, vilket är inköpspriset på Nord Pool. Elpriset styrs av utbud och efterfrågan. Det styrs även av vad som sker i omvärlden, vad vi har för väder och det ekonomiska läget. Vilket leder oss vidare till frågan, varför har elpriset stigit till rekordhöga nivåer 2022?

Varför är elpriset så dyrt 2022?

Det svenska elnätverket

Under 2022 har vi sett rekordhöga priser på elen i södra Sverige. Detta beror på flera faktorer. En stor faktor bakom de stigande elpriserna är läget i Europa och det rådande kriget i Ukraina. Sverige, liksom andra länder i Europa, påverkas av de stigande gaspriserna vilket många länder använder som bränsle vid elproduktion. Det gör att hela den Europeiska elmarknaden måste höja priset vilket gör att spotpriset höjs för Nord Pool när de köper in elen till Sverige.

En annan faktor är Sveriges elnät. Om man granskar elpriserna i Sverige kan man se stora skillnader mellan de geografiska delarna i norra och södra Sverige. Det har att göra med begränsningar i överföringen av el från norr till söder. Norra Sverige har haft gott om el tack vare sin vatten- och vindkraft vilket har gjort att de har kunnat hålla elpriserna nere. Medan södra och mellersta Sverige har haft brist vilket har gjort att deras elpriser har stigit drastisk och hamnat på rekordhöga nivåer. 

Låt oss titta närmare på de olika komponenterna som tillsammans sätter elpriset i Sverige.

Elpriset består av följande komponenter

Rörligt elpris består av flera ihopslagna komponenter. Nedan kommer vi gå in på varje komponent för sig, låt oss börja med spotpriset som vi har nämnt tidigare.

Spotpris: detta är marknadspriset för 1 kWh som Nord Pool köper in elen för i Europa.

Påslag: många elhandelsbolag lägger på ett påslag på elpriset som de har köpt in. Påslaget brukar normalt ligga runt 0-5 öre per kWh plus moms på 25%.

Miljöavgift: för grön el och elcertifikat brukar det tillkomma en extra miljöavgift på elpriset.

Energiskatt: i Sverige 2022 har vi energiskatt på 45 öre per kWh (inklusive moms).

Rörlig nätavgift: detta är en kostnad som elnätsbolaget tar ut för leverans av el genom deras elnät.

Ihopslaget blir det elpriset som du som villaägare får betala.

Vilket elavtal är bäst för en villa?

Att välja rätt elavtal till sin villa är ett viktigt beslut. Det man måste göra är att räkna på den årliga kostnaden och se vilket alternativ som är mest lönsamma för ditt hushåll. Har du idag ett fast pris skulle vi inte rekommendera att du göra några drastiska ändringar då priserna i vinter förväntas stiga. Har du däremot ett rörligt avtal kan det vara bra att jämföra olika elleverantörer för att hitta det bästa elavtalet.

Skillnaden mellan rörligt och fast elpris

Skillnaden mellan rörligt och fast elpris är att ett fast elpris ger dig samma pris per kWh oavsett årstid och marknadspriser. Om du däremot har ett rörligt elpris så skiljer sig elpriset både beroende på leverantör, årstid och i vilken region du bor i. När man har rörligt pris kan man lägga till timprisavtal om man önskar. På så vis kan du utnyttja de “billigare” eltimmarna på dygnet genom att använda tidsinställning eller manuellt sätta på och stänga av dina hushållsapparater. Ett exempel är att ladda elbilen på natten när elpriset är som lägst.

Tips på hur du kan sänka din elförbrukning

När det kommer till en villas elförbrukning står uppvärmningen nästan alltid för majoriteten av elen som används om man har direktverkande el eller värmepump. Därför är det extra viktigt att du ser till att optimera ditt boende för att hålla värmebehovet så låg som möjligt. Detta kräver ofta lite större investeringar, men de kan snabbt återbetala sig, speciellt med de ökade energipriserna.

  • Se till att alla fönster och dörrar är täta. Att det läcker ut värme runt dörrar och fönster är ett vanligt problem. Se till att se över alla lister så det håller tätt.
  • Sänk temperaturen någon grad i hela huset. Genom att bara sänka 1 grad kan du sänka hela 5% av energianvändningen som går till uppvärmningen av huset.
Fönster i vinden på en villa
  • Tilläggsisolera om det behövs. Att investera i tilläggsisolering kan göra stora skillnader i energianvändning som krävs för att värma upp huset.
  • Se över värmesystemet och ventilationssystem i huset. Kanske finns det bättre alternativ på marknaden med högre verkningsgrad.
  • Investera i solceller. Med solceller producerar du din egen el, vilket minskar ditt inköpsbehov av el och gör dig mindre påverkad av elpriserna. När man producerar el genom solceller måste elen användas direkt. Är fastighetens behov mindre än den el som produceras säljs överskottselen till elhandelsbolaget som du har valt.

Enkla vardagstips för att dra ner på elförbrukningen

Här kommer några enkla vardagstips som kan hjälpa dig att sänka energianvändningen i villan i vinter:

  • Byt ut alla gamla glödlampor och eventuell lågenergilampor mot LED belysning. Kom ihåg att också byta lysrören i din verkstad, förråd eller garage.
  • Se till att inte ha hushållsapparater på stand-by läge. Detta drar onödig el. Stäng istället av datorn helt och se till att dra ut kontakter på apparater som inte används.
  • Skippa eldriven handdukstork och komfortgolvvärme i badrummet. Handdukstorken drar mycket el och du kan enkelt torka handdukarna utan elvärme.
  • Diska och tvätta inte halvfulla maskiner. Se även till att använda miljöprogram och har du möjlighet att sänka temperaturen på vattnet i tvättmaskinen så hjälper det att minska energianvändningen. 
  • När vi ändå pratar om tvätt kan du spara el genom att inte använda torktumlaren och hänga upp tvätten istället om du har plats med det. Kör tvätten en extra gång med centrifugen och använd sedan ett tvättställ eller lina för att torka tvätten.

Du kan se fler råd i vår blogg “30 smarta tips för att spara el eller energi hemma i vinter”.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis finns det många faktorer som spelar roll när det kommer till elförbrukningen i en villa som har direktverkande elvärme. Exempelvis hur stor villan är, vilket värmesystem man har, ens vanor och utomhusklimat påverkar alla din slutliga elförbrukning. För att minska din elförbrukning är det viktigt att du först fastställer vilka faktorer som påverkar just din elförbrukning. Utifrån det kan du sedan göra större eller mindre ändringar för att sänka din elförbrukning.

Behöver du hjälp med termografering eller vill ha en personlig energirådgivning för din villa? Kontakta oss på Energikompetens! Våra energiexperter hjälper dig gärna kontrollera din villa och komma med effektiva råd på hur du kan minska din energianvändning. Vi går även igenom elavtal för att se om ni kan få ett lägre pris. Låter det intressant? Kontakta oss genom att klicka på knappen nedan!

Läs mer från vår blogg