BESLUTSUNDERLAG inFÖR ENERGIINVESTERINGAR

Det är tyvärr  många som lägger ner både tid och pengar på energiåtgärder som inte blir så lönsamma som man tänkt sig. 

Vi hjälper dig som fastighetsägare eller bostadsrättsförening med rätt underlag inför era beslut. Vi tar fram förslag och kostnadskalkyler på investeringar och ser till att korrekta värden används. En kilowattimme är inte alltid lika med krona! Den rörliga delen av energiräkningen blir mindre och mindre vilket medför nya incitament vid energibesparingar. Det kan röra sig om att kapa effekttoppar eller nyttja värmen i fastigheten bättre för att undvika straffavgifter från värmeleverantörer. I kombination med mätinstrument kan vi även hjälpa er med fördelningar och undermätningar om ni är fler som skall dela på investeringen. För att få ut det mesta av investeringarna och kapa kostnader ser vi till att energiåtgärderna implementeras i samband med andra åtgärder i underhållsplanen.

Kontakta oss gärna om ni har frågor eller om ni vill göra en offertbegäran!

Exempel på åtgärdsförslag

Begär en offert nu!

Kontakt
Bolaget
Adress

© Energikompetens i Sverige AB , 2020